Spejarscouten lär sig att tillämpa och utnyttja naturmaterial samt den egna utrustningen. Spejarscouten känner till vilka grundegenskaper hör till en god bivack.

Valikko

Vi gör en nödbivack av utrustning vi har med oss och övernattar i den


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att tillämpa och utnyttja naturmaterial samt den egna utrustningen. Spejarscouten känner till vilka grundegenskaper hör till en god bivack.

Beskrivning:
Vi prövar möjligheterna att övernatta utan sovsäck och liggunderlag.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen granskar säkerheten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Nödbivack

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga