Spejarscouten lär sig att utnyttja sig olika utrustningar och bekantar sig med bivackens grundegenskaper.

Valikko

Vi gör en nödbivack av utrustning vi har med oss


Målsättning:

Spejarscouten lär sig att utnyttja sig olika utrustningar och bekantar sig med bivackens grundegenskaper.

Beskrivning:
Patrullen gör en nödbivack till exempel av en regncapé eller en lätt presenning med hjälp av snöre, rep, yxa eller spade.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen granskar säkerheten

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Nödbivack

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Detta är en utfärdsuppgift, men kan också göras på kårlokalens gård i samband med ett möte.

Lägg till tips

Bifoga