Spejarscouten vet hur man ska ta sig över ett strömmande vatten och är medveten om tillhörande riskerna.

Valikko

Jag tar mig över strömmande vattendrag


Målsättning:

Spejarscouten vet hur man ska ta sig över ett strömmande vatten och är medveten om tillhörande riskerna.

Beskrivning:

Spejarscouten vet hur man ska ta sig över ett strömmande vatten och förstår meningen med en säkerhets rep samt varför rinkans (mesens) midjerem ska vara öppen. Om möjligt så övar sig spejarscouten det i praktiken i säkra förhållanden.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min
Nivå: 3
Ledarens uppgift: Lotsen handleder och övervakar överfarten.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överfart

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det lönar sig att öva i en grundare å, med mindre strömning. Större älvar och större forsar för en förvånandsvärt lätt med sig.

Lägg till tips

Bifoga