Spejarscouten kan bygga en risˆa eller en ryggsäcksotte och vet hur man tar sig över ett vattendrag

Valikko

Vi gör en risfia eller rinkaflotte


Målsättning:

Spejarscouten kan bygga en risˆa eller en ryggsäcksotte och vet hur man tar sig över ett vattendrag

Beskrivning:

Patrullen gör en ris.a eller ryggsäcksotte och tar sig över ett vattendrag.

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus På sjön
Längd 10 min
Nivå: 2
Ledarens uppgift: Lotsen handleder och övervakar överfarten.  

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Överfart

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga