Spejarscouten förstår varför god hygien är viktigt i utfärdsförhållanden.

Valikko

Jag sköter om min hygien


Målsättning:

Spejarscouten förstår varför god hygien är viktigt i utfärdsförhållanden.

Beskrivning:

Spejarscouten lär sig varför det i utfärdsförhållanden är särskilt viktigt att fästa uppmärksamhet vid sin egen hygien.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd osa kokousta
Nivå: 1
Ledarens uppgift: Lotsen drar eller söker hjälp av en professionell för att hålla aktiviteten. Man strävar med hygien att förhindra sjukdomar och hålla sjukdoms förorsakare i styr. Den personliga hygienen (hud, hår, genitalområden), kläder (speciellt strumpor och underkläder), toaletthygien samt mathygien ska behandlas.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Personlig hygien

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga