Spejarscouten kan flytta en skadad person eller en börda korta sträckor.

Valikko

Jag gör ett tillfälligt transportmedel


Målsättning:

Spejarscouten kan flytta en skadad person eller en börda korta sträckor.

Beskrivning:

Spejarscouten gör till exempel en snökälke och transporterar med hjälp av den en patient.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd kokous
Nivå: 3

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Transport

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

En tillfällig bår kan man göra till exempel av liggunderlag, skjortor, sovsäckar, fisknät, rockar, av mesar eller ryggsäckar, av rep eller av bälten.

I slutet av mötet kan ni hålla en liten brandövning på kårlokalen. Genom att använda sig av den information de just fått övar spejarscouterna sig för hur de ska handla om det börjar brinna på kårlokalen. Patrullen tar sig hukande ut från lokalen. Släck lamporna och använd en rökmaskin för att skapa stämning, om ni bara har tillgång till det. Eller gör övningen med förbundna ögon. Patrulledaren kontrollerar att spejarscoutgruppen handlar rätt och ger feedback efteråt.

Lägg till tips

Bifoga