Spejarscouten bekantar sig med Bibeln

Valikko

Bibelsökaren


Målsättning:

Spejarscouten bekantar sig med Bibeln

Beskrivning:

Deltagarna delas in i två lag som tävlar mot varandra. Vartdera laget får en Bibel och en lista på bibelställen. Grupperna tävlar om vem som kommer längre, det vill säga hinner berätta för den som leder andakten vad det står i flest av ställen. Alternativt tävlar man om vem som först hinner berätta om alla de i fråga varande bibelställena.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel: - Matt 28:19, 1 ordet, Matt 16:6, 3 ordet och Matt 8:23, 4 ordet: "Gå till båten." - Matt 11:29, 1 ordet, Matt 5:39, 17 ordet och Ps 139:24, 6 ordet: "Ta högra vägen." - Mark 15:4, 25 och 26 och Jer 31:21, 2 ordet: "Leta efter vägmärken." - Dom 14:1, 8 ordet, Ef 2:18, 4 ordet, Ords 7:19, 2 ordet, 3 Mos 6:12, 28 ordet och Upp 9:11, 2 ordet: "Där kan man bränna sig." Mos 13:9, 16 ordet: ”vänster”, 1 Mos 13:9, 14 ordet: ”höger”, Heb 13:11 17 ordet: ”lägret”, 2 Mos 32:26, 5 ordet: ”porten”

Lägg till tips

Bifoga