Spejarscouten lättar sitt hjärta

Valikko

Bränna bekymren


Målsättning:

Spejarscouten lättar sitt hjärta

Beskrivning:

Alla får en bit papper och en penna. Sedan skriver alla ned de tre viktigaste bekymren eller problemen som trycker honom. Alla för sitt papper till spisen eller motsvarande ställe för att brännas. Sjung tillsammans.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga