Spejarscouten får behandla sitt eget förhållande till religionen via handling

Valikko

Lägerkyrka


Målsättning:

Spejarscouten får behandla sitt eget förhållande till religionen via handling

Beskrivning:

På ett läger, en utfärd eller en åldersgruppsträff kan ni hålla en lägergudstjänst eller andakt ute i naturen. Sköt någon uppgift, som prästen eller en ledare ger er, tillsammans med patrullen. Delta till exempel i byggandet av lägerkyrkan. Bygg till exempel ett altare, ett kors eller en predikstol. Skriv en förbön eller syndabekännelse eller välj tillsammans de psalmer som ska sjungas under gudstjänsten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Andlighet

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga