Målet är att lära känna andra

Valikko

Blink!


Målsättning:

Målet är att lära känna andra

Beskrivning:

Till leken behöver man ett ojämnt antal deltagare, stolar åt hälften av deltagarna plus en extra stol. Ordna stolarna i en cirkel.. Dela in deltagarna i två grupper, så att
det i den ena gruppen finns en deltagare mera.. Be den mindre gruppen
sätta sig på stolarna.. Be den större gruppen ställa sig bakom stolarna,
således står det också någon bakom den tomma stolen.. Förklara
reglerna: Den person som står bakom den tomma stolen försöker blinka åt
någon som sitter på en stol. Om man märker att personen blinkar åt en
ska man försöka flytta över till hans stol utan att personen som står
bakom en själv hinner reagera med att röra vid en. Om personen som står
bakom stolen hinner röra vid en måste man sitta kvar. Personen som
blinkar måste nu blinka åt någon annan.. Om den som fått en blinkning
hinner flytta över till den som blinkat måste den person som blev utan
person på sin stol nu blinka åt någon annan. Man vill alltid ha någon
som sitter på stolen framför en.. Deltagaren får inte ignorera en
blinkning utan måste alltid försöka byta stol.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Läger
Längd 45 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga