Målet är att bekanta sig med andra och förstå olikheter

Valikko

Kompisbingo


Målsättning:

Målet är att bekanta sig med andra och förstå olikheter

Beskrivning:

Dela ut ett frågeformulär och en penna åt alla spejarscouter. Meningen med leken är att prata med så många människor som möjligt. Försök få reda på något speciellt om varje person, så att hans namn kan skrivas i en ny ruta. Försök att fylla alla rutor.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utomhus
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

”Är du den, som - tycker om att måla och renovera hemma?”- tycker om att laga mat?”- har rest till något annat land i Europa än Finland?”- alltid läser tidningen på morgonen?”- syr dina egna kläder?”- tycker om fotboll?”- tycker om husdjur?”- kan spela något instrument?”- kan prata esperanto?”- som har föräldrar eller mor/farföräldrar som är födda utomlands?”- har rest till något land utanför Europa?”Efter leken kan man ha en kort diskussionsstund. Fråga om alla tyckte att leken var rolig. Prata sedan om de egenskaper, färdigheter och upplevelser som den här gruppen har varit med om. Fanns det några kulturkrockar i scouternas svar? Källa http://www.alli.fi/monikulttuurisuus/kasikirja/

Lägg till tips

Bifoga