Målet är att öva ordlösa meningar och att lära sig lita på sin partner

Valikko

Parvis


Målsättning:

Målet är att öva ordlösa meningar och att lära sig lita på sin partner

Beskrivning:

Till den här pausen så behövs det lugn instrumentalmusik, CD-spelare och mycket utrymme, till exempel en gymnastiksal. Spejarscouterna delas slumpmässigt i par, till exempel på basen av vilken färgs tröja de har. Scouterna rör sig lugnt runt i salen. Först väljer man vem i paret som leder och vem som blir ledd. Man får inte prata under övningen utan transporten sker genom gester och tolkning av rörelser. I det första steget så ställer sig paren med ryggarna mot varandra. Den som leder börjar gå kors och tvärs i salen. Han leder tills den andra hänger med och paret kan röra sig utan problem med ryggarna mot varandra. Sedan byter man, så att den som har blivit ledd blir ledaren och tvärt om. Nu ställer sig paren med tårna mot varandra och ledaren börjar tyst föra den andra över golvet, fram och tillbaka. Efter en stund byter man igen ledare. Nu försöker man med handflatorna nära varandra men ändå inte så nära att händerna rör vid varandra. Ledaren sätter sina handflator så att de pekar uppåt och den som blir ledd sätter sina handflator en centimeter under, så att de pekar nedåt. Nu börjar paret röra på sig utan att röra vid varandra. Efter en stund byter man ledare.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga