Målen är att arbeta tillsammans, uppmärksamma andra och lära sig växelverkan

Valikko

Rada stolar!


Målsättning:

Målen är att arbeta tillsammans, uppmärksamma andra och lära sig växelverkan

Beskrivning:

Varje person som deltar har en egen stol. Ledaren ber alla flytta sin stol till den del av rummet där de känner sig mest väl till mods. När alla har flyttat ber ledaren alla stiga upp och stå på sina stolar. Ledaren berättar att det från och med nu är förbjudet att prata och ha ljud, man får inte heller röra vid marken eller golvet. Man får bara kommunicera m.h.a. miner och gester. Scouternas uppgift är att ordna stolarna i en rad i mitten av rummet. Gester, samarbete och allas uppmärksamhet krävs för att uppgiften ska lyckas.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus
Längd 10 min
Ledarens uppgift: Källa: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga