Målet är att fundera över den egna personligheten och stärka självkänslan

Valikko

Skon berättar


Målsättning:

Målet är att fundera över den egna personligheten och stärka självkänslan

Beskrivning:

Till denna övning behövs en sko, en nyckelknippe, en penal och en hatt. Över 20 personer är för många för den här övningen och då lönar det sig att dela in scouterna i två mindre grupper. Scouterna sätter sig i en ring. Ledaren sätter det första föremålet, alltså skon, inne i ringen. Meningen är att fundera över vad skon berättar åt mig. Alla får en liten stund på sig att fundera över vad ens egna skor har att berätta. Berättar de om resor över hela världen eller om vandringar i skogen, om bra skötsel eller om mindre bra? Efter detta så berättar alla i tur och ordning om sina egna skors historia. I nästa omgång så är föremålet en nyckelknippa. Vad berättar min nyckelknippa om mig? Berättar den att ägaren har tappat bort nycklarna ofta? Vad berättar nyckelringen om sin ägare och vilka dörrar har nycklarna öppnat? Efteråt så berättar alla om vad de kommit fram till. Samma system gäller för de två sista föremålen, penalen och hatten. Penalen har säkert mycket att berätta ägaren kan vara pedant och ha alla pennor vassa, eller vara en lovande poet med massor av dikter på små lappar. Hatten döljer hemligheter, men också bärarens frisyr. Den har skyddat från sommarvindar eller snöfall. Man kan också förverkliga övningen genom att sätta alla föremål i mitten av ringen samtidigt. På det här sättet kan deltagarna själva välja vilket föremål de vill använda för att berätta om sig själv.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga