Målet är att lära sig fungera som en grupp

Valikko

Upp!


Målsättning:

Målet är att lära sig fungera som en grupp

Beskrivning:

Det behövs en stol per person. Be scouterna sitta i ring.. Förklara lekens regler: fyra personer måste
alltid stå upp. En person får inte stå upp längre än 10 sekunder, men
får om han vill stå upp kortare tid.. Scouterna får inte prata under
tiden man leker. Alla måste hela tiden vara koncentrerade och se till
att ingen mer eller mindre än fyra personer står upp. Det tar vanligtvis
lite tid innan deltagarna får grepp om leken, men när det sker så får
man en bra rytm där personer hela tiden sätter sig och stiger upp, alla
leker tillsammans. Den här leken är väldigt spännande och ger
samhörighetskänsla. Efteråt kan man fråga hur scouterna visste när de
skulle stiga upp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats paikka.
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga