Spejarscouterna bearbetar sina egna känslor

Valikko

Dagens löpsedel


Målsättning:

Spejarscouterna bearbetar sina egna känslor

Beskrivning:

Meningen är att göra en liknande affisch som tidningars löpsedlar, men med egna händelser och känslor. Alla skriver eller ritar på ett papper några rubriker om vad som har hänt under dagen eller veckan, hur man mår och vad man tänker på. Efteråt visar alla sina löpsedlar och bekantar sig med andras.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Man kan använda sig av olika gamla tidningar och klippa ut ord, uttryck och bilder. Källa: MLL-Toimitaan yhdessä! Nuorten osallistava koulutus.

Lägg till tips

Bifoga