Spejarscoutern över sig i att uttrycka känslor.

Valikko

Känsloevolution


Målsättning:

Spejarscoutern över sig i att uttrycka känslor.

Beskrivning:

Spejarscouterna ”tävlar” i känslor. Det här är en variant av evolutionsleken, men man använder sig inte av amöba och människa, utan av känslor som växer från hat till lycka. Deltagarna delar upp känslor mellan sig och gör olika rörelser till dem. Leken börjar från hatkänslan. Deltagarna möts parvis genom en sten-sax-påse-tävling. Vinnaren stiger ett steg på känslostegen och förloraren faller ett steg. När en spelare når lycka så vinner han och faller ur leken.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lekens känslostege: Lekens känslostege:Hat – för en knuten hand i luften och se arg ut.Rädsla – göm ansiktet bakom händerna och kika försiktigt framStolthet – sätt hakan i vädret och smäll med dina hängslenSorg – darra på nedre läppen och torka bort tårarna från kindenKärlek – sätt händerna över hjärtat och le stortLycka – gå bort från leken Källa: Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta.

Lägg till tips

Bifoga