Spejarscouterna noterar hur olika platser framkallar olika känslotillstånd

Valikko

Känslor och situationer


Målsättning:

Spejarscouterna noterar hur olika platser framkallar olika känslotillstånd

Beskrivning:

Patrulledaren ber spejarscouterna att skriva ner de känslor som de
förknippar med olika platser. Om man vill så kan man använda sig av
olika bilder och symboler. Exempel på platser:

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel på platser: - hemma - eget rum- i skolan- hos mormor- på internet- på läger- vid sommarstugan- vid ungdomsgårdenDiskutera tillsammans de tankar som övningen ger upphov till.Källa: Tunteella. Tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta.

Lägg till tips

Bifoga