Spejarscouterna anknyter sina egna känslor till olika situationer

Valikko

Känslotavla


Målsättning:

Spejarscouterna anknyter sina egna känslor till olika situationer

Beskrivning:

Spejarscouterna delas in i 3-5 personers grupper. Man tänker en stund på en situation där man har varit speciellt glad, ledsen, rädd eller dylikt. Vad hände? Vem var där? Var hände det? Efter tankestunden går en scout i taget och gör en bild av situationen ”i tavlan” genom att använda sig av de andra i gruppen som gestalter. Till slut berättar känslokonstnären vad som händer i tavlan.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga