Målet är att känna till och förutse de egna känslorna

Valikko

Känsloväderprognos


Målsättning:

Målet är att känna till och förutse de egna känslorna

Beskrivning:

På utflyktsmorgonen kan alla spejarscouter berätta sin egen väderprognos för sina känslor. Patrulledaren kan rita olika vädertecken på en tavla. Man kan berätta sin prognos för hela dagen eller bara för stunden. Om det på utflykten, lägret eller hajken förs en dagbok eller logg, så kan man där rita in vädertecken för hur dagen varit/kommer att vara.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga