Spejarscouterna uttrycker sina känslor

Valikko

Meddelaren


Målsättning:

Spejarscouterna uttrycker sina känslor

Beskrivning:

Deltagarna delas in parvis. Alla tänker på två känslor som de har upplevt under dagen. Den ena deltagaren viskar en av känslorna åt sitt par. Den som viskar är meddelaren. Paret visar den andres känsla genom att föreställa en staty med den känslan. Sedan får de andra gissa vilken känsla det är frågan om. Efter det här byts rollerna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga