Spejarscouten lär sig möta och tolka känslotillstånd.

Valikko

Närma dig känslorna


Målsättning:

Spejarscouten lär sig möta och tolka känslotillstånd.

Beskrivning:

Scouterna placeras i en ring och lekledaren i mitten. Lekledaren ger
någon en känsla, denna person börjar sakta närma sig lekledaren och
visar känslan. Ju närmare man kommer desto starkare blir den här
känslan. När deltagaren har varit nära dragaren, utan att röra vid
honom, så drar han sig tillbaka så att känslan ”svalnar” tills den inte
finns där mera.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats Utomhus åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel på känslor: - Hata mig. (Du får ropa, rasa, namnge och skrika. Känslan växer, ju närmare du kommer.)- Älska mig.- Avundas mig.- Beundra mig.- Tyck synd om mig.- Skäms över mig.- Förakta mig.- Tyck att jag är skrattretande.- Var rädd för mig.- Förundras över mig.Utan lekledare kan övningen göras i två grupper, där man står i två rader med ansiktet mot varandra. När man är långt från varandra så kan vem som helst ropa någon känsla, som man kan dela ut på en lapp åt deltagarna. När en scout uttrycker sin känsla, rör sig de andra mot varandra så länge känslan blir större.Källa: Helminen Jussi: Näyttämölle, ilmaisutaidon harjoituskirja, WSOY, 1989

Lägg till tips

Bifoga