Spejarscouterna framför känslor

Valikko

Stela känslor


Målsättning:

Spejarscouterna framför känslor

Beskrivning:

Deltagarna går stillsamt omkring i rummet. I bakgrunden kan man spela lugn musik. Musiken stannar och ledaren säger någon känsla. Deltagarna stelnar till en staty som föreställer den här känslan. Man får inte röra vid de andra deltagarna. Meningen är att föreställa känslan med sin egen kropp och sitt eget ansiktsuttryck.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Egna känslor

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga