Spejarscouten sätter ord på sina rädslor och märker att alla andra är rädda för liknande saker eller för något helt annat. Spejarscouten förstår att alla är rädda för något och att det är naturligt att vara rädd

Valikko

Det som skrämmer


Målsättning:

Spejarscouten sätter ord på sina rädslor och märker att alla andra är rädda för liknande saker eller för något helt annat. Spejarscouten förstår att alla är rädda för något och att det är naturligt att vara rädd

Beskrivning:

Var och en säger en sak de är rädda för. Man behöver inte förklara det noggrannare. Patrulledaren

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Ledarens uppgift: Patrulledaren kan börja med att berätta vad han är rädd för, i synnerhet om spejarscouterna inte annars vill säga vad de är rädda för. Patrulledaren sätter in de nämnda rädslorna i grupper och summerar sedan vilken typs rädslor patrullen mest har. Ibland kan det redan lindra rädslan att man vågar erkänna den. Patrulledarens eller lotsens rädslor kan vara annorlunda än spejarscouternas eftersom man kan bli av med vissa rädslor med åldern eller så kan exempelvis det att man blivit självständigare föra med sig nya orsaker till rädsla. Rädslorna kan grupperas exempelvis i:

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ensamhet och rädsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Sociala rädslor (till exempel prestationer, uppträdande) Rädsla för naturen (till exempel åskan, mörker, djur)Fysiska rädslor (till exempel höga höjder, döden, föräldrarnas skilsmässa)Mobbning, våld, rädslor

Lägg till tips

Bifoga