Spejarscouten urskiljer de människor som finns nära honom, inser sitt eget nätverk och funderar på sin egen roll i förhållande till andra

Valikko

Jag i spindelnätet


Målsättning:

Spejarscouten urskiljer de människor som finns nära honom, inser sitt eget nätverk och funderar på sin egen roll i förhållande till andra

Beskrivning:

Övningen görs enskilt. Mitt på ett papper ritar alla en bild av sig själv. Hur bilden ser ut spelar ingen roll, den kan vara en stickgubbe eller en noggrannare bild över ansiktet. Spejarscouten skriver på pappret namnen eller titlarna (till exempel busschaufför, läkare) på de människor som han träffat och talat med under de senaste sju dagarna. Alla som man sagt redan ett par ord åt skrivs ned – alla som man mött under veckan. Personerna kan placeras på olika ställen i nätverket. Om det finns mera tid kan man fundera noggrannare och placera personerna närmare och längre ifrån en beroende på hur mycket man haft att göra med dem under veckan. När alla skrivit ned alla människor på sitt papper kan ni göra ett gemensamt nätverk för hela gruppen på nätverket som patrulledaren ritat på tavlan. Deltagarna kan berätta vem de mött under veckan. I den gemensamma modellen kan människorna läggas in enligt olika rubriker, till exempel lärare, föräldrar, kompisar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd Annan plats
Längd 45 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ensamhet och rädsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga