Spejarscouten hittar ord på sina rädslor och får material för att leva med rädslan

Valikko

Krympa rädslan


Målsättning:

Spejarscouten hittar ord på sina rädslor och får material för att leva med rädslan

Beskrivning:

Var och en skriver en sak som man är rädd för på en lapp. Sedan sluter alla ögonen och föreställer under några minuter sig själv i den situationen som man är rädd för, men där man klarar sig bra trots rädslan. Efter några minuters tystnad och tankeövning förstörs lapparna med rädslorna antingen genom att brännas, rivas sönder eller på något annat sätt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Utomhus
Längd 10 min
Ledarens uppgift: Också patrulledaren deltar i pausen genom att skriva en egen rädsla på en lapp.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ensamhet och rädsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Meningen med pausen är att få spejarscouten att känna igen sin rädsla. Ofta hjälper det redan att man vågar erkänna rädslan. I den här pausen handlar alla ensamma. Man behöver inte berätta om rädslan och hur man övervann den för de andra och lapparna förstörs så att inte någons rädsla avslöjas.

Lägg till tips

Bifoga