Spejarscouten identifierar sig med olika roller som har anknytning till mobbning och reflekterar över de känslor och tankar situationen väcker

Valikko

Mobbning-rollspel


Målsättning:

Spejarscouten identifierar sig med olika roller som har anknytning till mobbning och reflekterar över de känslor och tankar situationen väcker

Beskrivning:

Spejarscouterna spelar upp följande situation: Det har kommit en ny spejarscout till patrullen. De andra har svårt att godta den nya medlemmen eftersom han har glasögon, är fet, talar annorlunda eller är från landet eller staden (deltagarna får själva hitta på orsaken). Mobbningen har lett till något stort eller konkret som de vuxna måste blanda sig i. En ryggsäck eller kläder har gått sönder eller den mobbade har fallit och skadat sig. Som en följd av detta har mobbarna och den mobbade tillsammans med sina vårdnadshavare blivit kallade till ett möte med en representant eller flera representanter från kåren.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats Utomhus åldersgruppsträff fyr
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Ensamhet och rädsla

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Diskutera situationen efteråt. Ni kan avsluta med att spela upp ett annorlunda slut.

Lägg till tips

Bifoga