Spejarscouterna identifierar sig med olika roller genom ett rollspel. Spejarscouten bekantar sig med känslan av utanförskap och diskriminering

Valikko

Diskriminering-rollspel


Målsättning:

Spejarscouterna identifierar sig med olika roller genom ett rollspel. Spejarscouten bekantar sig med känslan av utanförskap och diskriminering

Beskrivning:

En tredjedel av patrullen gå ut. De som är inne får veta att de är gisslan som väntar på att bli befriade. Deras ögon binds för och de får sitta på golvet långt ifrån varandra. En gisslanfånge blir befriad om någon rör vid hans axel. Då tar fången ta av sig ögonbindeln och bli en befriare. För befriargruppen berättar man lekens poäng – ingen blir befriad. Befriargruppen kommer in riktigt tyst men börjar så småningom föra mera ljud så att det verkar som om fångar skulle bli befriade. Till slut konstaterar lekledaren att alla verkar vara befriade. I verkligheten sitter alla fångar där med förbundna ögon och känner sig diskriminerade, utanför och bortglömda. Leken kan väcka starka känslor. Det är viktigt att rollerna läggs bort och det blir klart för alla att ingen blev räddad och att det var fråga om en lek. Leken motsvarar ändå verkligheten. Vem är utanför i vår vardag? Vem lägger ingen märke till? Vem får inte vara med? Känslan av att vara utanför och diskriminerad är bekant för många. Både orättvis behandling bland kompisar och integration av invandrare kan diskuteras.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats Utomhus åldersgruppsträff fyr
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga