Spejarscouten märker vänner som man kunde glädja

Valikko

Glädjebudskap


Målsättning:

Spejarscouten märker vänner som man kunde glädja

Beskrivning:

Alla väljer två personer de känner som de tycker att behöver extra uppmärksamhet. Valet behöver inte avslöjas. Spejarscouten skriver en glad hälsning åt personerna de valt. Fundera tillsammans på hur hälsningen kan ges. Den kan till exempel läggas i sovsäcken eller i personens ficka.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga