Spejarscouten känner igen orsaker som leder till mobbning och känner till sätt att få slut på mobbningen

Valikko

Kalle mobbas för att...


Målsättning:

Spejarscouten känner igen orsaker som leder till mobbning och känner till sätt att få slut på mobbningen

Beskrivning:

Patrullen står i en ring. Lekledaren börjar till exempel: ”Kalle mobbas för att..” Nästa deltagare ska hitta på en fortsättning, till exempel: ”… för att Kalle har en för stor jacka”. Följande person fortsätter med följande förklaring: ”… för att Kalles föräldrar har litet pengar.” Fortsätt meningen så länge patrullen hittar på vettiga förklaringar. I nästa skede försöker ni hitta på en lösning på problemet, till exempel: ”Kalle mobbas inte längre…”, ”… eftersom Pelle blivit vän med Kalle.” När förklaringarna kommit för långt bort från det ursprungliga ämnet kan ni gå tillbaka till ursprungssituationen och fundera på om det kan gå så i verkliga livet.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger Utomhus åldersgruppsträff fyr
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga