Spejarscouten funderar på de egenskaper en god vän har.

Valikko

Kontaktannons efter en vän


Målsättning:

Spejarscouten funderar på de egenskaper en god vän har.

Beskrivning:

Skriv en annons till en inbillad Vän sökes – spalt. Annonserna innehåller hobbyer, egenskaper och annat den som skriver vill att vännen ska ha. Blanda om annonserna och dela ut dem igen. Annonserna får gå runt i ringen utan att någon vet vems annons han läser. Om den som läser annonsen tror att han fyller kraven skriver han sitt namn på annonsen. Till slut får alla sin annons. Diskutera vilka tankar övningen väckte.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga