Spejarscouten lär sig känna igen mobbning

Valikko

Mobbare och mobbade


Målsättning:

Spejarscouten lär sig känna igen mobbning

Beskrivning:

Patrullen delas in i två delar. Den ena delen är mobbare den andra delen mobbade. Först arbetar alla enskilt. Mobbarna skriver ned så många orsaker de kan komma på varför de mobbar och de mobbade skriver ned orsaker till att de blir mobbade. När alla gjort listorna klara, sammanställer mobbarna och de mobbade det de skrivit på stora pappersark. Listorna jämförs: Vilka likheter finns det mellan dem? Hur skiljer de sig från varandra? Fundera tillsammans på om orsakerna till mobbning är stämmer överens med verkligheten.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats paikka.
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga