Spejarscouten diskuterar mobbning i olika form och funderar på sina egna erfarenheter om mobbning

Valikko

Mobbare


Målsättning:

Spejarscouten diskuterar mobbning i olika form och funderar på sina egna erfarenheter om mobbning

Beskrivning:

Patrulledaren ritar en linje på tavlan. I ena ändan av lingen står det ”inte mobbning” och i andra ändan ”mobbning”. Spejarscouterna skriver ned olika former av mobbning på olika lappar och placerar lapparna på linjen. Fundera på olika grader av mobbning och motivera placeringen av lapparna. Hur skiljer sig spejarscouternas erfarenheter från varandra?

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga