Spejarscouten säger sin åsikt om olika påståenden gällande mobbning

Valikko

Påståenden om mobbning


Målsättning:

Spejarscouten säger sin åsikt om olika påståenden gällande mobbning

Beskrivning:

Rita en linje på marken eller bestäm att det går en linje exempelvis från vägg till vägg. I ena ändan av linjen är du helt av samma åsikt med påståendet och i andra ändan är du helt av annan åsikt. Deltagarna ska ställa sig på valfritt ställe på linjen enligt det påstående som lästs upp. Påståenden a kan diskuteras med hela gruppen, men de som står nära eller så kan patrulledaren be om några åsikter från olika ställen på linjen.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 30 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Kompisar och mobbning

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Påståenden: I vår kår/skola mobbas ingen. I vår kår/skola tolereras annorlundaskap. I en grupp kan man göra sig skyldig till mobbning fastän man inte skulle vilja det. Man kan mobba utan att märka det. Den som mobbas orsakar ofta det själv. Mobbarna har själv problem. Flickor mobbar mindre än pojkar. Det är värre att lämna någon utanför än att kalla honom fula saker. Det är lätt att ta itu med mobbning. Det behövs alltid en vuxen för att reda ut mobbningen. De skyldiga måste bestraffas. Föräldrarna ska få veta om deras barn mobbar eller mobbas.

Lägg till tips

Bifoga