Spejarscouterna lär känna varandra och lär sig respektera naturen

Valikko

Dematerialisationspantomim


Målsättning:

Spejarscouterna lär känna varandra och lär sig respektera naturen

Beskrivning:

Alla får en lapp med något som förbrukar litet naturresurser. Därefter visar alla samtidigt det som står på lappen i form av en pantomim och försöker samtidigt hitta andra som visar samma sak. Fortsätt tills alla hittat sin grupp.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur och miljö

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Exempel på ämnen: Låna böcker från biblioteket. Reparera en söndrig tvättmaskin.Använd kollektivtrafik.Promenera med en kompis på en lördag under bästa shoppingtid.Delta i en telefonkonferens.Använd dator i stället för att resa.

Lägg till tips

Bifoga