Spejarscouten funderar på sina konsumtionsvanor

Valikko

Jag konsumerar


Målsättning:

Spejarscouten funderar på sina konsumtionsvanor

Beskrivning:

Spejarscouterna lista upp hur många apparater som drivs med elektricitet som de har hemma. Det här kan ta litet tid eftersom det finns förbluffande många sådana apparater när man riktigt tänker efter. En gemensam lista över alla olika apparater som spejarscouterna har kan göras på en tavla och om ni vill kan ni räkna antalet apparater. Fundera enskilt eller tillsammans på vilka maskiner som är de viktigaste och vilka som är onödigast. Fundera ännu på varifrån de onödiga maskinerna kommer och hur man kan undvika att skaffa eller få sådana. Ni kan också fundera på och diskutera vad alla skulle välja om de fick välja bara tio av apparaterna. Vilka underlättar livet mest och hur skulle man klara sig utan andra? Ni kan också fundera på vilka maskiner som man lika bra kunde hyra, låna eller på annat sätt använda gemensamt vid behov.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats paikka.
Längd 30 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur och miljö

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga