Spejarscouten funderar på vad som är verkligt viktigt för honom, vad välmående består av och vilka saker man verkligen behöver

Valikko

Onödiga saker


Målsättning:

Spejarscouten funderar på vad som är verkligt viktigt för honom, vad välmående består av och vilka saker man verkligen behöver

Beskrivning:

Gör en lista över onödiga saker. Alla funderar på tre produkter som de inte skulle klara sig utan och tre som de genast kunde avstå ifrån och skriver vid behov ned dem på ett papper. När alla gjort sina personliga val bildas grupper på 3-6 personer. Grupperna ska göra en lista över tre nödvändiga och tre onödiga produkter. Listorna kan användas som grund för en diskussion om vad som är nödvändigt, vad som ger livskvalitet och så vidare. Det är också bra att märka hur ålder, kön och livssituation påverkar vad som är nödvändigt.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd
Längd 10 min
Ledarens uppgift: Redan då du ger uppgiften kan du lägga grunden för tanken på att alla själva kan fundera på vad de behöver, men om man helt vill få slut på användning av och via det framställningen av någon produkt behövs en större grupp människor och ett demokratiskt beslut. Meningen med övningen är inte att peka ut dem som tycker att något är nödvändigt som någon annan tycker att är onödigt. Idén är att få spejarscouterna att fundera på vad som verkligen är viktigt för en själv, vad som ger välmående och vad för saker man verkligen behöver.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Natur och miljö

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga