Spejarscouten funderar över sin fritid.

Valikko

Uppskatta ledighet


Målsättning:

Spejarscouten funderar över sin fritid.

Beskrivning:

Patrullen gör en tavla över hur man använder sin fritid. Samtidigt funderar alla på hur man kan tillbringa sin fritid och vad tiden går åt till. Gå som avslutning igenom hurdan fritid var och en skulle tycka om att ha.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Övriga

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga