Spejarscouten reflekterar över rusmedelsanvändning.

Valikko

Diskussioner kring rusmedel


Målsättning:

Spejarscouten reflekterar över rusmedelsanvändning.

Beskrivning:

Funder och diskutera i grupp kring frågor om rusmedel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Rusmedel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Vad kan det finnas för för- och nackdelar med rökning?. Vid vilken ålder kan ungdomar enligt dig själv bestämma om sin alkoholanvändning?. Hur skulle du kunna förhindra att din kompis börjar röka?. Vad göra om kompisarna pressar att röka/dricka?. Varför vill en del inte dricka?. Varför förbjuder lagen alkoholbruk för personer under 18 år?. Du har ordnat fest hemma. I något skede av kvällen märker du att det försvunnit drycker ur dina föräldrars barskåp. Vad gör du?

Lägg till tips

Bifoga