Spejarscouten känner till grundläggande saker gällande rusmedel.

Valikko

Rusmedelsfrågor


Målsättning:

Spejarscouten känner till grundläggande saker gällande rusmedel.

Beskrivning:

Ta reda på svaren på följande frågor och diskutera dem: Vad är rusmedel?
Vad finns det för rusmedel? Vad betyder beroendeskap? Varför använder
folk tobak och andra rusmedel trots deras skadeverkningar? Varför
använder många inte alls tobak eller rusmedel? Varför provar vissa
minderåriga på rusmedel och tobak? Hur kan man tacka nej till rusmedel
om någon bjuder på dem? Varför är det ännu farligare för ungdomar än för
fullvuxna att använda rusmedel? När kan man börja använda rusmedel? Hur
skiljer sig (olagliga) droger från alkohol? Vilka faror har en tidig
användning av rusmedel? Hur borde vuxna förhålla sig till ungas
användning av rusmedel? Intervjua en vuxen som inte röker:

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Rusmedel

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Intervjua en vuxen som inte röker: Varför har du inte börjat röka, eller om du någon gång rökt varför slutade du med det? Vilka fördelar har det att inte röka? Lider du av att andra röker? Hurdana råd skulle du vilja ge åt ungdomar?

Vägskäl: Dina föräldrar är bortbjudna och du har fått lov att bjuda hem dina kompisar. På kvällen är ni sammanlagt fem personer och en av er har med sig öl. Flaskorna får gå runt. Alla dricker. Hur gör du när du inte själv vill smaka? Om jag dricker, vilka är de positiva konsekvenserna de negativa konsekvenserna? Vilket är ditt beslut?

Lägg till tips

Bifoga