Spejarscouterna vågar diskutera frågor som rör sex och sällskapande, samt vet även i fortsättningen var man kan hitta svar på sina frågor

Valikko

Anonyma frågor


Målsättning:

Spejarscouterna vågar diskutera frågor som rör sex och sällskapande, samt vet även i fortsättningen var man kan hitta svar på sina frågor

Beskrivning:

Spejarscouterna skriver ner frågor som berör sällskapande och sexualitet på en anonym lapp. Lapparna samlas in och patrulledaren och lotsen besvarar frågorna.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sex och sällskapande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga