Spejarscouterna funderar över de egenskaper som de uppskattar mest hos andra människor.

Valikko

Drömflick- eller pojkvän


Målsättning:

Spejarscouterna funderar över de egenskaper som de uppskattar mest hos andra människor.

Beskrivning:

Spejarscouterna skriver ner på papper, klipper ut bilder eller beskriver muntligt vilka egenskaper som de vill att sin flick- eller pojkvän ska ha. Patrullen kan sedan göra en lista tillsammans och rangordna egenskaperna. Man kan också pröva om det är möjligt att rita eller klippa ut en bild av hur ens drömflick- eller pojkvän ska se ut. Eller skiljer sig spejarscouternas drömmar så mycket från varandra att det inte går? Om det finns både flickor och pojkar i gruppen, jämför ifall det finns skillnader i deras önskningar och förväntningar.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sex och sällskapande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Kom ihåg att inte bara koncentrera på utseendet utan även på karaktärsdragen. Notera att spejarscouterna utvecklas i olika takt, så alla kanske inte har funderat så mycket över ämnet ännu. Uppmuntra hursomhelst alla att komma på åtminstone en egenskap som är viktig för honom.

Lägg till tips

Bifoga