Spejarscouterna funderar över sin egen sexualitet och saker som har att göra med sexualitet

Valikko

Kroppskarta


Målsättning:

Spejarscouterna funderar över sin egen sexualitet och saker som har att göra med sexualitet

Beskrivning:

Patrulledaren sätter en stor bild på golvet av en människa, eller gestaltar människan på annat sätt, och berättar var huvudet och fötterna är. Patrulledaren ber sedan scouterna att märka ut de ställen på kroppen som de anser att hör ihop med sexualitet. Det är viktigt att ledaren sedan betonar att alla ställen som scouterna märkt ut på kroppen kan höra ihop med vår sexualitet. Sedan ber patrulledaren scouterna att märka ut de ställen som de tycker att har minst att göra med sexualitet. Scouterna motiverar sina val och de diskuteras tillsammans i gruppen. Patrulledaren märker sedan ut den del av kroppen som han själv är missnöjd med och ber sedan gruppen att göra detsamma. Alla diskuterar tillsammans hur man försöker eller har försökt göra så att man känner sig nöjd och bekväm med sin egen kropp. Kommer någon på några tips på vad man kan göra för att förbättra sin bild av sig själv? Sedan ber patrulledaren scouterna att märka ut områden på bilden som andra personer inte har rätt att röra vid utan lov. Till sist så märker patrulledaren ut de ställen som han är speciellt nöjd med och ber scouterna att göra likadant. Man behöver inte motivera varför man är nöjd med en viss kroppsdel.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sex och sällskapande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Om scouterna är blyga så kan du själv besvara frågorna först och sedan be scouterna göra detsamma. Det viktigaste är att det är en öppen, förtroendegivande stämning, så att ingen tycker det är pinsamt. Beroende på scouterna kan du ändra på övningarna så att de inte blir så personliga. För att det inte ska bli för personligt kan man begränsa sig till de områden som inte döljs av en baddräkt. Varje människas gräns är personlig och beror på situationen. Alla har rätt att bestämma sina egna gränser och säga till ifall beröring känns obehagligt eller inte önskvärt. Källa: Kosketus– Kuinka opettaa seksuaaliterveydestä ja ihmissuhteista koulussa (www.edu.fi)

Lägg till tips

Bifoga