Spejarscouterna förstår att scoutingen har rum för alla och begrundar hur den egna inställningen och de egna handlingarna kan främja mångfalden

Valikko

När Lisa blir kär i Ellen


Målsättning:

Spejarscouterna förstår att scoutingen har rum för alla och begrundar hur den egna inställningen och de egna handlingarna kan främja mångfalden

Beskrivning:

Det här är ett rollspel där scouterna framför roller, som blivit utvalda åt dem på förhand.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Utfärd åldersgruppsträff
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sex och sällskapande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Roller: - Lisa (eller Lukas), scout - Ellen (eller Emil), scout- Lisas och Ellens vänner i samma patrullDramat utspelar sig på scouternas sommarläger. Lisa och Ellen, eller Lukas och Emil, patrullkompisar, märker att de har blivit kära i varandra. De vill spendera så mycket tid som möjligt tillsammans på lägret och på fritiden vill de vara ensamma. En del av Lisas och Ellens/ Lukas och Emils patrullkompisar godkänner inte att de är tillsammans utan börjar prata bakom deras ryggar. De andra patrullkompisarna försvarar Lisa och Ellen/ Lukas och Emil och deras rätt att vara tillsammans med vem man vill.När man diskuterar homosexualitet är det viktigt att poängtera att heterosexualitet inte är en mera ”rätt” inriktning och att betona tolerans och mångfald. Till exempel kan scouterna få chansen att i samband med den här pausen fråga vad homosexualitet beror på och samtidigt fundera vad heterosexualitet beror på. Meningen med den här pausen är att scouterna ska få chans att fundera över om förhållandet till en vän ändrar om denna är homosexuell. Om ämnet känns svårt att behandla, be din lots om hjälp.Mera information och idéer finns på SETAs webbsida.

Lägg till tips

Bifoga