Spejarscouterna lär sig att skilja på vad som är sexuella trakasserier och vad som är sexuellt relaterat retande. Spejarscouterna lär sig hur man ska agera i trakasserisituationer och vad man gör då någon retas

Valikko

Sexuella trakasserier


Målsättning:

Spejarscouterna lär sig att skilja på vad som är sexuella trakasserier och vad som är sexuellt relaterat retande. Spejarscouterna lär sig hur man ska agera i trakasserisituationer och vad man gör då någon retas

Beskrivning:

Scouterna bestämmer tillsammans vad som är sexuella trakasserier och antastande, till exempel att kalla någon för hora eller homo. Vad är grov humor, vad upplever scouterna är antastande? Vem får man röra, var och i vilken situation? Vilka egna erfarenheter har scouterna? Till sist så funderar scouterna över hur man ska agera i en trakasseri- eller antastningssituation för att få det att sluta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Ledarens uppgift: Om scouterna är blyga, så kan patrulledaren eller lotsen själv berätta om sina egna erfarenheter och åsikter först, och sedan be scouterna göra likadant.

Tilläggsuppgifter

Uppgiftsgrupp

Sex och sällskapande

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga