Spejarscoutern reflekterar över fördomar.

Valikko

Det var ju bara ett skämt


Målsättning:

Spejarscoutern reflekterar över fördomar.

Beskrivning:

Väcker diskussion om hur skämt ökar fördomar

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Annan plats paikka.
Längd 10 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Skriv skämt på papperslappar och lägg dem i en hatt eller mössa.. Be patrullen sätta sig i en ring. Låt hatten gå runt och be alla i tur och ordning ta en lapp och läsa skämtet på lappen högt.. Be de andra ge skämten 1-10 poäng.. Skriv poängen på en tavla. Diskutera känslorna som aktiviteten väcker och fortsätt med följande frågor: Vilket skämt fick mest poäng? Varför? Vilket skämt hade minst poäng? Varför? Hur känns det om ett skämt riktar sig mot dig eller något du stöder? Hurdan är ett bra skämt? Hurdana skämt kan du inte godkänna? Hur kan sexistiska eller rasistiska skämt skada? Vad gör du om någon berättar en skämt som du tycker är sårande:

Lägg till tips

Bifoga