Spejarscouten upplever den konflikt som kan uppstå då olika gruppers behov krockar. Spejarscouten undersöker religionsfrihet. Spejarscouten utvecklar sin debatt- och analysförmåga

Valikko

En moské i Sleepyville


Målsättning:

Spejarscouten upplever den konflikt som kan uppstå då olika gruppers behov krockar. Spejarscouten undersöker religionsfrihet. Spejarscouten utvecklar sin debatt- och analysförmåga

Beskrivning:

Övningen simulerar den konflikt som uppstår då man vill bygga en moské på ett traditionellt kristet område. Alla i patrullen är invånare i Sleepyville och engagerade i konflikten. Alla får välja en roll åt sig och får en beskrivning på rollen. Alla har en halv timme på sig att träffa de andra invånarna, förbereda sina inlägg och bestämma sig för hur de tänker rösta. Stadsrådets möte tar 40 minuter och alla får uttala sig väldigt kort under mötet och hinner då föra fram bara en eller två synpunkter på högst två minuter var. Under mötet sitter alla i en halvcirkel, helst så att borgmästaren sitter litet högre upp än de andra. Borgmästaren inleder mötet med ett kort tal. Den som vill tala räcker upp handen och borgmästaren delar ut talturer. Borgmästarens beslut är slutgiltiga. Efter de 40 minuterna organiserar borgmästaren en omröstning om ifall moskén ska byggas. Alla har rätt att uttala sig och att rösta.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats åldersgruppsträff
Längd 30 min

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Det här är en övning för en lång paus till exempel på en utfärd med samhällstema. Det är bra om ni kan vara två ledare så att ni hinner svara på alla frågor. Se till att alla använder förberedelsetiden på ett vettigt sätt. Då du delar ut rollerna ska du komma ihåg att det är krävande att vara borgmästare. Den som blir vald ska ha tillräckligt med självförtroende för att leda mötet och vid behov avbryta talturerna. Gå noggrant igenom borgmästarens roll med honom. Låt borgmästaren leda mötet själv så att han känner att du litar på honom och att de andra respekterar hans beslut. Naturligtvis måste du ändå blanda dig i om det uppstår problem och spejarscouterna till exempel inte håller sig till saken eller om de hittar på tilläggsinformation. Gör det ändå på ett sådant sätt att du visar respekt för borgmästaren. Om du förlorar greppet om simulationen, till exempel om deltagarna inte håller sig till saken eller konsensus inte uppnås, kan du förklara att det också kan motsvara en verklig situation och inte betyder att övningen misslyckats. Det här kan fungera som ett exempel på hur svårt det är att komma överens i sådana här situationer. Vid diskussionen efteråt är det viktigt att alla lösgör sig från sina roller och fundera på det skedda i form av sig själva. Situationen: Du bor i Sleepyville som har cirka 80 000 invånare. Under de senaste 60 åren har befolkningsstrukturen i staden förändrats drastiskt, delvis på grund av att de lokala ungdomarna flyttat till större städer där det finns bättre arbetsmöjligheter och delvis för att det kommit mycket invandrare, i synnerhet muslimer, till staden. Vissa av de här familjerna har redan bott i staden i tre generationer men många förhåller sig ändå skeptiskt till dem och kallar dem invandrare. För tillfället är 15 % av stadens invånare muslimer. Det som nu ställer till med problem i staden är att muslimerna vill bygga en moské på mark som ägs av Stadsrådet. Den här jordplätten har varit ett problem eftersom den inte använts till något och den blivit en plats för kriminalitet och drogmissbruk. Dessutom ligger den centralt nära stadens huvudgata. När en rik affärsman erbjöd sig att köpa marken sålde rådet gärna marken och gick med på att finansiera 20 % av moskéns byggnadskostnader. De 10 % som affärsmannen inte kunde betala skulle den muslimska befolkningen betala gemensamt.Byggandet skulle börja genast men rådet har fått klagomål av arga stadsbor som är emot projektet. De har samlat ihop ett möte för att lösa problemet.Rollerna:BorgmästareDu är ordförande för mötet. I början av mötet ska du önska alla välkomna och påminna dem om reglerna. Försök under mötet ge alla en taltur och inte låta någon tala för länge. Du är väldigt bekymrad över den negativa publicitet som fallet fått så före mötet försöker du få de olika parterna att mjuka upp sina ställningstaganden.Rådsmedlem, Traditionalistiska partiet (1 eller 2 personer)Du representerar det Traditionalistiska partiet i Stadsrådet och är kraftigt emot moskén. Du tror inte att det är rätt att Stadsrådets mark och resurser används till sådan gudsdyrkan som inte respekterar stadens och landets traditioner. Du tycker att invandrarfamiljerna ska vara glada över att de får bo här och att de inte borde försöka ta med sin annorlunda livsstil till ett land där de är främlingar. Du är också orolig över att moskén kan bli ett värvningsställe för terrorister.Rådsmedlem, Populistiska partiet (1-2 personer)Du representerar det populistiska partiet i Stadsrådet. Du stödde det ursprungliga beslutet om att bygga moskén, delvis för att du förstår att muslimerna varit bra för ekonomin och du inte vill utestänga dem. Men du är verkligt orolig över klagomålen och vill inte ha någon onödig konflikt. Du är också orolig över din ställning i nästa val så troligen stöder du den sida som verkar orsaka färre motstridigheter.Rådsmedlem, Mångfaldspartiet (1-2 personer)Du representerar Flerfaldspartiet i Stadsrådet. Du tror att förhållandevis stora minoriteterna från olika delar av världen gjort Sleepyville till en intressantare och kulturellt rikare plats och du tycker att det är orättvist att förhindra så här många människor att utöva sin religion så här länge. Du ser också de sociala problem som den oanvända marken orsakar och att rådet inte har resurser att själv utveckla området.Medlemmar av föreningen ”Sleepyvilles historia och framtid” (2-4 personer)Ni är en av de främsta grupperna som arbetar mot moskén. Era medlemmar hör till Sleepyvilles traditionella (icke-muslimska) befolkning. Ni tycker att det är viktigt att hålla fast vid den gamla stadsbilden, den stad där ni levt hela ert liv. Platsen där moskén ska byggas är väldigt central och syns i nästan hela staden. Särskilt oroar det sig som föreningsmedlem att moskén skulle skymma utsikten över kyrkan från stadens torg. Du tycker att den här gruppen som just kommit till staden annanstans ifrån försöker ändra hela stadens natur. Du förstår inte varför en grupp som kommit annanstans ifrån inte kan leva enligt samma regler som ni alltid haft i staden.En grupp unga aktivister ”Unga Sleepyvillebor för mänskliga rättigheter” (2-4 personer)Er grupp startades för att ta tag i några av de allvarligaste problemen som nutidens unga möter i Sleepyville. Du ser moskébygget som en lösning inte bara på muslimernas behov av att få ett center för sin religionsutövning utan också på många sociala problem som är en följd av att tomten där moskén ska byggas varit övergiven så länge. Du stöder byggandet av moskén men är orolig över de sociala problem som kan glömmas bort om rådet stöder byggandet av moskén. Under de senaste fem åren har man skurit ner på i synnerhet budgeten för ungdomsarbete så mycket att den inte längre täcker stadens behov.Muslimer i Sleepyville (2-4 personer)Ni har i många år i Stadsrådet lobbat för att ni ska få ett religiöst center för muslimerna, men era förslag har ratats på grund av ekonomiska skäl. Ni tycker att det är orättvist att muslimerna ska stå för 10 % av finansieringen. Muslimer behandlas orättvist på många olika sätt. Om moskén inte får byggas, nekar rådet muslimerna deras grundläggande rättighet att utöva sin religion.Invånare i Sleepyville (resten)Du är orolig över konflikten i Sleepyville. Därför vill du gå på Stadsrådets möte för att rösta. Du vet inte ännu hur du tänker rösta. Därför tänker du tala med så många grupperingar som möjligt innan du bestämmer dig. Diskutera efteråt: Var röstningsresultatet en överraskning? Hur mycket på verkade din rollfigur slutresultatet? Påverkade växelverkan med andra människor eller grupper din inställning till problemet? Hur lätt var det att identifiera sig med sin roll? Kan något liknande hända på riktigt? Kommer du på några liknande situationer? Hur skulle du reagera om något sådant här hände på din hemort eller i din stad? Hur förstår du religions- och samvetsfriheten? Känner du till tillfällen förr då de rättigheterna inte infriats? Varför är religionsfrihet en grundläggande mänsklig rättighet? Hur mycket respekteras den i vårt samhälle?

Lägg till tips

Bifoga