Pausen ökar medvetandet om fördomar och diskriminering. Den ger gruppen en början till diskussion om orättvisor

Valikko

En ut ur leken


Målsättning:

Pausen ökar medvetandet om fördomar och diskriminering. Den ger gruppen en början till diskussion om orättvisor

Beskrivning:

1. Limma ett klistermärke på alla deltagares pannor så att de inte ser vilken färgs klistermärke de får.

2. Be deltagarna bilda grupper tillsammans med dem som har samma färg.

3. Under leken får man inte tala utan man måste klara sig med nonverbal kommunikation.

Efteråt får patrullen hjälp med att behandla de tankar och känslor som övningen väckte. Hur kändes det då du första gången mötte någon med samma färgs klistermärke som du själv? Hur kändes det för den som hade ett annorlunda märke än alla andra? Försökte ni hjälpa varandra att hitta den egna gruppen? Till vilka olika grupper hör du? Hör du till exempel till ett fotbollslag, en klass, en klubb eller en församling? Kan vem som helst komma med i de här grupperna? Vilka i vårt samhälle är det som blir utanför?

 

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Annan plats Utomhus
Längd 30 min
Ledarens uppgift:

Fundera noggrant på vem som får det vita märket. Om du vill kan du manipulera gruppernas sammansättning enligt behov, men deltagarna får inte märka det. Deltagarna får hellre tro att märkena delat ut slumpmässigt. Den här övningen kan också användas för att bryta isen och dela in deltagarna i grupper inför nästa övning.

 

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Limma ett klistermärke på alla deltagares pannor så att de inte ser vilken färgs klistermärke de får.. Be deltagarna bilda grupper tillsammans med dem som har samma färg.. Under leken får man inte tala utan man måste klara sig med nonverbal kommunikation.. Använd på samma sätt märken med olika färg, men ge inte ett annorlunda märke åt någon. Alla får till slut en grupp.. Gör förberedelserna som för variant 1. Be deltagarna dela in sig i grupper så att det finns bara en med en viss färg i varje grupp.. Använd pussel gjorda av bilder som väcker diskussion. Du kan limma bilderna på kort innan du klipper dem.

Lägg till tips

Bifoga