Spejarscouten behandlar rasism i vardagssituationer. Spejarscouten bekantar sig med gränserna för sin tolerans och med sina fördomar. Spejarscouten funderar på olika värderingar, stereotyper och uppfattningar om olika minoriteter

Valikko

Eurorail à la carte


Målsättning:

Spejarscouten behandlar rasism i vardagssituationer. Spejarscouten bekantar sig med gränserna för sin tolerans och med sina fördomar. Spejarscouten funderar på olika värderingar, stereotyper och uppfattningar om olika minoriteter

Beskrivning:

Beskriv situationen kort och uppmana deltagarna att läsa beskrivningen på möjliga medpassagerare. Uppmana alla att välja de tre personer de helst skulle resa med och tre personer de inte skulle vilja resa med. De har 15 minuter på sig. Bilda grupper på 4-5 personer då alla gjort sina val.

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen Utfärd Läger
Längd 10 min
Ledarens uppgift: Grupperna diskuterar valen och orsakerna till dem och jämför valen och försöker hitta likheter. Därefter väljer gruppen tillsammans sina tre favoriter och de tre de inte vill resa med. Grupperna har 45 minuter på sig. Grupperna presenterar sedan sina val för de andra grupperna och berättar samtidigt om gruppen i något fall var av olika åsikt.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Situationen: Du håller på att stiga på tåget då du ska resa från Lissabon till Moskva. Resan tar en vecka och du måste dela din kupé med tre andra resenärer. Vilka av följande alternativ väljer du? . En serbisk soldat från Bosnien . En överviktig schweizisk börsmäklare. . En italiensk dj med fickorna fulla med pengar. . En afrikansk kvinna som säljer läderkläder . En HIV-positiv ung konstnär . En ungersk zigenare som just kommit ut ur fängelse . En baskaktivist som ofta besöker Ryssland . En tysk rappare som för ett väldigt alternativt liv . En blind dragspelare från Australien . En ukrainsk studerande som inte vill återvända hem . En medelålders romsk kvinna som reser utan visum och har med sig ett 1 år gammalt barn . En aggressiv, holländsk, militant feminist. . En brottare från Belfast, som verkar vara på väg till en fotbollsmatch . En polsk prostituerad som bor i Berlin . En fransk jordbrukare som bara talar franska och har med sig en korg med kraftigt luktande ost. . En kurdflykting som bor i Tyskland och är på väg tillbaka från Libyen. Observera att resenärsförteckningen är väldigt lång, vilket försvårar det för grupperna att skapa en gemensam lista. Därför kan det behövas mera tid. Om du vill kan du förkorta listan till 10-14 personer. Du kan också bearbeta listan så att den bättre motsvarar de nationaliteter som finns på er hemort och gruppens behov. Det är viktigt att en del av resenärerna tillhör grupperingar som är bekanta för spejarscouterna men också att ”osynliga” minoriteter tas med: homosexuella, utvecklingsstörda, HIV-positiva och så vidare. Ofta går det så att grupperna inte lyckas skapa en gemensam lista. Betona inte den delen för mycket, eftersom det leder till falskt konsensus. Det är minst lika intressant att undersöka orsakerna som hindrade uppnående av konsensus. Det är viktigt att allas tankar respekteras och att ingens personliga åsikter fördöms. Det är bättre att fundera på bakgrunden till valen än att ifrågasätta de personliga besluten. Övningen blir lätt en fördömningstävling. Var alltså försiktig och låt inte diskussionen utvecklas till en debatt om vem som är minst fördomsfull. Betona det faktum att alla har fördomar. Det är också viktigt att diskutera att beskrivningarna av resenärerna är väldigt korta och inte innehåller information om deras personlighet eller bakgrund. Reagerar man inte ändå på samma sätt på information från nyheter eller tidningar och då man möter någon för första gången?

Lägg till tips

Bifoga