Spejarscouten reflekterar över sina fördomar

Valikko

Fördomar


Målsättning:

Spejarscouten reflekterar över sina fördomar

Beskrivning:

Förverkligande och målsättningar

Obligatorisk/valbar Frivillig
Plats Kårlokalen
Längd 10 min
Ledarens uppgift: - Uppmana deltagarna att föreställa sig att det i ena ändan av rummet finns ett plus och i andra ändan ett minus. - Läs det första påståendet.- När alla har valt sin plats ber du dem som står i ändorna av rummet att motivera sin åsikt. De ska med hjälpa av sina motiveringar försöka få de andra att byta sida.- Ge ca 5 minuter tid för motiveringarna.- När alla som vill har talat får de som vill byta sida.- Läs följande påstående, varefter alla får byta plats och motivera sin åsikt.- När alla påstående har lästs upp kan ni diskutera övningen.DiskussionVilka känslor väckte övningen?Var det svårt att välja? Varför?Var det svårt att vara mitt i rummet då man inte fick tala?Baserade sig argumenten på fakta eller känslor?Vilkendera sidans argument fungerade bättre?Kan övningen jämföras med situationer i det verkliga livet?Kan vem som helst komma med i er verksamhet? Vilka hinder finns? Hur kan du få de här hindren att försvinna?Var påståendena bra?Var det någon idé med övningen?Du behöver en lista med olika påståenden.Exempel på påståenden:”Män är mer rasistiska än kvinnor.””Flyktingar tar våra hem och jobb.””Kärlek kan lösa alla problem.””Muslimer kan inte fullständigt integreras i Europa.””Man får inte kalla någon neger.””Ungdomar är extra rasistiska.””Nationalism betyder krig.”Det lönar sig att sporra patrullens blyga medlemmar att säga sin åsikt. Ibland kan det vara bra att dämpa de mest högljudda patrullmedlemmarna. Det är till och med meningen att påståendena ska vara motstridiga. Det är viktigt att nämna det i diskussionen efteråt.Förklara för gruppen att människor alltid kan förstå samma sak på olika sätt. Det är också normalt att folk tänker på olika sätt och tycker att olika saker är viktiga. Det finns inte nödvändigtvis en åsikt som är rätt och en som är fel och därför är det viktigt att förstå orsakerna och bakgrunderna till åsikterna.

Tilläggsuppgifter

Parallell

Tips

Ordning: Nyaste

Lägg till tips

Bifoga